НБУ, Минфин и Госкомстат о применении МСФО

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

НБУ, Минфин и Госкомстат о применении МСФО

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 12 дек 2011, 10:41

ЛИСТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ
07.12.2011 № 12-208/1757-14830

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ
07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
07.12.2011 № 04/4-07/702

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади України

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації

Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, головні фінансові
управління облдержадміністрацій, головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації), фінансове управління Севастопольської міськдержадміністрації

Про застосування
міжнародних стандартів
фінансової звітності

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) з 01.01.2012 для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують:

обов’язково – публічні акціонерні товариства, банки, страховики;

добровільно – інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів.

Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, обов’язково складатимуть фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність починаючи з дати, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності».

2. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), а банками – відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

3. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (далі – МСФЗ 1).

4. МСФЗ 1 застосовують всі підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.

МСФЗ 1 не застосовується у разі, якщо підприємство:

a) припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність згідно з П(С)БО, попередньо подавши її за 2011 рік, а також склавши фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за цей самий період за МСФЗ, яка має містити чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ;

б) подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік згідно з національними вимогами і ця фінансова звітність та консолідована фінансова звітність містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ,

або

в) подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік та попередні роки власникам або іншим користувачам, яка містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ, навіть якщо аудитори висловили умовно-позитивну думку стосовно такої звітності в своєму аудиторському звіті (висновку).

5. Підприємство може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 або 01.01.2012 (крім банків). Для банків дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011.

6. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2011:

6.1. У фінансовій звітності в 2012 році наводиться порівняльна інформація за 2011 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;

6.2. Складається баланс станом на 01.01.2011 за вимогами МСФЗ;

6.3. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2011 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2012, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

6.4. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2011, 31.12.2011, 31.12.2012 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.

7. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012:

7.1. У фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу);

7.2. Складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;

7.3. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

7.4. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.

8. Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

9. Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Заступник Голови Національного банку
України
В. РИЧАКІВСЬКА

Перший заступник
Міністра фінансів
України
А. МЯРКОВСЬКИЙ

Заступник Голови
Державної служби статистики України
Н. ВЛАСЕНКО
_________________
Закажите платную консультацию по телефону (050) 353-48-83

Вернуться в Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1