Образцы претензий

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Образцы претензий

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 31 мар 2010, 16:11

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРЕНДОДАВЕЦЬ»,
юридична адреса: вул. _______________ м. Київ, 01030, поштова адреса: вул. _______________ м. Київ, 01030, р/р № _______________ в КФ АТ «__________ Банк » м. Києва, МФО _____________, код ______________


№ 25/07 від 12.03.10 р.
Директору товариства з обмеженою відповідальністю
«_____________________________________________»,
вул. ______________________________ м. Київ, 04210,
р/р № _______________ в КФ АТ «Укрінбанк» м. Києва,
МФО __________ код _________, інші засоби зв’язку______.
ПРЕТЕНЗІЯ
про перерахування заборгованості, неустойки (штрафу) на суму 28 800,00 грн.

Згідно п.__ Договору оренди № ___ від ___.___.2009 р. (надалі – «Договір») ТОВ «ОРЕНДОДАВЕЦЬ» (надалі – «Орендодавець»), передав Товариству з обмеженою відповідальністю «____________________________________» (надалі – «Орендар») в у найм нежилі приміщення загальною площею __________кв.м., що розташовані за адресою:__________________________ загальною вартістю ________________(______________) грн.. 00 коп., що стверджується Актом приймання-передачі від ___.___.2009 р., підписаним повноважними особами сторін.
Відповідно до умов договору оренди № ___ від ___ Орендатор зобов'язаний сплачувати орендну плату в розмірі ___ не пізніше ___ дня__________________________.
В порушення цієї умови на сьогодні, тобто ___ березня 2010 року, орендна плата Вами не сплачена, що є прямим порушенням договору.

Розрахунок боргу станом на_.03.10 р.
1. Сума заборгованості (сума належної орендної плати за березень 2010 року) за Договором складає: 24000,00 грн.
2. Отримана від вас орендна плата за березень 2010 року становить: 0,00 грн.
3. Всього сума основної заборгованості станом на __.03.10 р. становить: 24000,00 (Двадцять чотири тисячі) грн. 00 коп. = (24000,00 грн – 0,00 грн.).
4. Згідно п .п. 9.1 п. 9 Договору неустойка (штраф) становить: 20 (Двадцять) процентів.
5. Неустойка (штраф) становить: 48000,00 (Чотири тисячі вісімсот) грн. = (24000,00 грн. х 20%).
6. Всього сума заборгованості з урахуванням неустойки (штрафу) складає: 28 800,00 (Двадцять вісім тисяч вісімсот) грн. + (24000,00 грн. + 4 800,00 грн.).

Враховуючи викладене, відповідно до ч. 1 ст. 216, ст., ст. 217, 218, 222 Господарського кодексу України, на основі ст. - ст. 5 – 9 Господарського процесуального кодексу України, Договору оренди № ___ від ___.___.2009 р., ПРОШУ Вас:
- протягом п’ятиденного строку перерахувати ТОВ «_________» (Орендодавцю) на розрахунковий рахунок № ________________ в КФ АТ «____________ Банк» м. Києва, МФО ___________, код ___________, - суму основної заборгованості та неустойки (штраф), а всього 28 800,00 (Двадцять вісім тисяч вісімсот) грн.
В іншому разі вимушені звернутися до господарського суду з нарахуванням судових витрат, в тому числі, оплати послуг адвоката.
Додатки:
Договір оренди №__ від __.__.2009 р., Акт приймання-передачі від __.__.2009 р.

Директор ТОВ «_______» _____________________ (печатка, прізвище, ініціали).Коментар:
Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії.
Підпунктом 4.10.2 постанови Кабінету Міеістріа України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” передбачено, що відмітка “Копія” зазначається у верхній правій частині лицьового боку першого аркуша документа, а напис про засвідчення документа складається із слова “Згідно”, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту “Підпис”, наприклад:
“Копія
Згідно
Інспектор відділу кадрів (Підпис) (Ініціали, прізвище)
Дата”.
Треба також врахувати вимоги підпункту 5.27 “Національного стандарту України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003”, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України №55 від 07.04.2003 р. Приклад:
“Копія
Згідно з оригіналом
Секретар Підпис Ініціал(и), прізвище
26.06.2001”.
Претензія підписується повноважною особою заявника претензії або його представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом або вручається адресатові під розписку.

Вернуться в Dura lex sed lex. Юридическая консультация

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1