Судебно-бухгалтерская экспертиза

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Судебно-бухгалтерская экспертиза

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 05 дек 2009, 11:11

Методические рекомендации по выявлению признаков неплатежеспособности предприятия и признаков действий по сокрытию банкротства, фиктивного банкротства или доведения до банкротства, утвержденные приказом Министерства экономики Украины от 19.01.2006 № 14.Вложенные файлыМетодикаБанкротство.doc У вас нет прав скачивать вложенные файлы.(706 Кб) Скачиваний: 5

Последний раз редактировалось: Вячеслав ВАРЕНЯ (Пт Дек 03, 2010 9:59 am), всего редактировалось 1 раз(а)

Сообщений: 90
Зарегистрирован: 18 май 2009, 00:00

Re: Судебно-бухгалтерская экспертиза

Сообщение Balance » 15 дек 2009, 23:49

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І Н С Т Р У К Ц І Я
від 30.12.74 м.Київ
vd741230 Погоджена з Прокуратурою УРСР, Верховним Судом УРСР, Міністерством внутрішніх справ УРСР, Держарбітражем при Раді Міністрів УРСР
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Мін'юсту N 10/5 ( z0177-01 ) від 27.02.2001 )

Інструкція про порядок провадження судово-бухгалтерських експертиз в Бюро державної бухгалтерської експертизи Міністерства юстиції Української РСР

полный текст здесь- http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001323-74&check=dCCMfOm7xBWMxq2EZirFatpeHI4Qos80msh8Ie6

Ее отменили еще в 2001, новую так и не утвердили..
В старой есть толковые моменты.
Рекомендую прочесть

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Re: Судебно-бухгалтерская экспертиза

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 18 дек 2009, 20:23

Вот еще один документ - ветеран. Тем не менее, в нем есть много интересных и полезных моментов.

ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 липня 1998 року N 11/40/5

Про Довідник з підготовки матеріалів, що направляються на судову експертизу арбітражними судами

Витяг

Розділ V. БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

1. Головними завданнями бухгалтерської експертизи є встановлення:

1.1. Документальної обґрунтованості нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення, а також розміру заподіяної матеріальної шкоди.

1.2. Правильності документального оформлення операцій прийому, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей і руху грошових коштів.

1.3. Відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій вимогам чинних нормативних актів з бухгалтерського обліку і звітності.

1.4. Кола осіб, за якими за документальними даними в період виникнення нестачі (надлишку) значилися товарно-матеріальні цінності і грошові кошти, а також кола осіб, на яких лежав обов'язок забезпечити виконання вимог бухгалтерського обліку і контролю.

1.5. Документальної обґрунтованості розмірів сум за позовами, які вирішуються у порядку цивільного та арбітражного судочинства.

1.6. Документальної обґрунтованості списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів.

1.7. Недоліків в організації бухгалтерського обліку і контролю, які сприяли виникненню матеріальної шкоди або перешкоджали її своєчасному виявленню.

2. Перед експертом-бухгалтером можуть бути поставлені і інші завдання, виконання яких пов'язано з перевіркою додержання порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності, складання балансів, записів в облікових реєстрах рахунків бухгалтерського обліку і т. ін.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

• Чи підтверджується документально нестача (надлишки) товарно-матеріальних цінностей (товарів, тари, грошових коштів) на суму (зазначається сума) на даному підприємстві (установі, організації) за період (зазначити) в акті інвентаризації (акті ревізії, аудиту) від (зазначається дата)?

• В який період утворилась нестача, яку встановлено актом інвентаризації від (зазначити дату) у сумі (зазначити суму) і за ким значилися товарно-матеріальні цінності (грошові кошти) в цей період?

• В якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди, заподіяної (зазначається кому) у зв'язку з нестачею, яку встановлено інвентаризацією (акт інвентаризаційної комісії від (зазначити дату)?

• Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли спричиненню матеріальної шкоди (виникненню нестачі, необґрунтованому нарахуванню і виплаті заробітної плати, премій) і хто зобов'язаний був забезпечити додержання цих вимог?

• Чи обґрунтовано сплачена заробітна плата (зазначається кому і за який період) за дану роботу? Якщо необґрунтовано, то в якій сумі?

• Чи підтверджується документально показання (зазначити особу) про необґрунтоване нарахування заробітної плати у сумі (зазначити суму) за (зазначити період)?

• Чи не завищена в документах фактична наявність (зазначити найменування товару) на суму (зазначити суму) за інвентаризаційним описом від (зазначити дату) проти їх максимально можливого залишку в (зазначити підприємство) за станом на (зазначити дату)?

2. Разом з ухвалою про призначення експертизи експертові повинні бути надані документи бухгалтерського обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення питань, поставлених експертові. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, табелі, наряди, акти прийому виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку механізовано, експертові представляються документи на машинних носіях (перфокартки, табуляграми-відомості і ін.).

Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, аудиту, в ухвалі про призначення експертизи слід зазначити, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (протирічать іншим зібраним у справі доказам, оспорюються заінтересованими особами, непереконливо обґрунтовані ревізорами, аудиторами та ін.).

У випадках коли суд зазнає труднощів у визначенні документів, які необхідні для дачі експертного висновку, йому слід звернутися за консультацією до спеціаліста.

Документи мають бути систематизовані (за епізодами діяння, періодами тощо), підшиті та прошнуровані.

Розділ VI. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА (ЕКОНОМІЧНА) ЕКСПЕРТИЗА

1. Основними завданнями фінансово-кредитної (економічної) експертизи є встановлення:

обґрунтованості одержання і витрачання кредитів суб'єктами фінансово-господарської діяльності;

додержання суб'єктами фінансово-господарської діяльності законодавства, яким регламентується формування і витрачання бюджетних коштів;

обґрунтованості розподілу прибутку між партнерами фінансово-господарської діяльності.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань

• Чи була потреба в отриманні кредиту згідно з кредитним договором від (зазначаються реквізити договору)?

• Чи були дотримані вимоги нормативних актів, якими регламентується порядок витрачання кредитних ресурсів?

• Чи дозволяв фінансовий стан господарюючого суб'єкта виконати вимоги кредитного договору (зазначаються реквізити договору)?

• Які порушення вимог нормативних актів були допущені під час оформлення розрахунків за продукцію (виконання робіт, надання послуг) за певний період?

• Чи обґрунтованими є санкції, застосовані до даного господарюючого суб'єкта, за невиконання ним фінансово-господарських зобов'язань?

• Чи правильно відображені в фінансово-господарських документах господарюючого суб'єкта прибуток, формування фондів і витрачання коштів за певний період?

Перед кредитно-фінансовою експертизою можуть ставитись і інші питання, які стосуються додержання законодавства у фінансово-господарській діяльності.


2. Для виконання фінансово-кредитної (економічної) експертизи до експертної установи слід представити необхідну документацію: кредитні договори, акти ревізій, аудиту і перевірок з додатками і поясненнями посадових осіб, акти прийому-передачі робіт і послуг, платіжні банківські документи, первісні і зведені документи бухгалтерського обліку.

Документи слід систематизувати за характером фінансово-господарських операцій і певними періодами.

Якщо виникають утруднення з питань підготовки і призначення фінансово-кредитної (економічної) експертизи, слід проконсультуватись з експертом чи спеціалістом.

Сообщений: 90
Зарегистрирован: 18 май 2009, 00:00

Re: Судебно-бухгалтерская экспертиза

Сообщение Balance » 17 дек 2010, 12:23

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 08.11.2010 р. N 24050/7/09-0017
Про проведення експертиз та дослідження доказів при розслідуванні податкових злочинів

У порядку інформування, для опрацювання особовим складом слідчих підрозділів направляю інформацію щодо вирішення окремих питань, які виникають при призначенні та проведенні судових експертиз та експертних досліджень.

Порядок призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, що не працюють у державних спеціалізованих установах (далі - експерти), їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються Кримінально-процесуальним [далі - КПК], Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. N 53/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. N 144/5, із змінами та доповненнями.

Інструкцією також детально визначено основні види експертиз, підстави та строки їх проведення, матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз, дано орієнтовний перелік вирішуваних питань, на які може дати відповідь експерт.

У ході розслідування кримінальних справ про податкові злочини можуть встановлюватись факти створення службовими особами платників податків документальної видимості здійснення господарської діяльності шляхом складання відповідних договорів. Реальність таких договорів можливо спростувати виявленими у ході досудового слідства фактичними даними, що доводять факт безтоварності проведених операцій. Такі фактичні дані необхідно закріпити процесуальними документами, які у подальшому дадуть можливість при призначенні експертизи поставити питання про правильність висновків ревізорів за умови, що досудовим слідством доведено безтоварність операцій і експертний висновок слід дати з врахуванням конкретних обставин кримінальної справи, встановлених у ході досудового слідства.

При призначенні та проведенні судово-економічної експертизи необхідно враховувати, що покази свідків про фактичну відсутність руху товарів по оформлених документально угодах мають враховуватись експертом разом із іншими доказами, що підтверджують безтоварність проведених операцій.

Фактичні дані про безтоварність операції платника податків мають встановлюватись у результаті проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, у тому числі і оглядом комп'ютерної техніки та дисків, що містять дані бухгалтерського обліку підприємств та інших електронних носіїв інформації. Аналіз даних, отриманих у результаті проведення таких слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, необхідно конкретно викласти в постанові про призначення відповідної експертизи, адже експертам заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, навіть якщо вони неоднозначно відображені в наданих йому матеріалах.

Обов'язок вжиття передбачених чинним законодавством заходів щодо доведення вини службових осіб платника податків у вчиненні злочину в сфері оподаткування покладено на слідчого, а тому при відсутності у платника податків бухгалтерських документів саме слідчий зобов'язаний вжити усіх передбачених діючим законодавством заходів і встановити такі документи. Експерт не повинен і не може проводити ревізійну роботу. На основі документів та інших доказів, здобутих у ході досудового слідства, має призначатись та проводитись перевірка дотримання платником податків податкового законодавства, а експерт може лише підтвердити або спростувати висновки такої перевірки.

У виняткових випадках, коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта, його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законом порядку. Про проведення експертизи за такими матеріалами має бути вказано в постанові про її призначення.

У частині другій ст. 65 КПК України наведено вичерпний перелік процесуальних джерел доказів. Тільки фактичні дані (відомості про факти), визначені у цих джерелах, можуть використовуватися у кримінальному процесі як докази. Доказом може бути і рішення суду у цивільній справі щодо питань, які досліджуються у кримінальній справі. Разом із цим наявність або відсутність такого рішення суду не означає відсутність підстав для притягнення службових осіб суб'єкта господарювання до кримінальної відповідальності за вчинення злочину в сфері оподаткування, адже жодні докази не мають наперед встановленої сили і суд, прокурор чи слідчий оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в сукупності, керуючись законом. Експерт не може оцінювати рішення суду, адже це правове питання, яке не відносить до компетенції експерта. Якщо слідчий в постанові про призначення експертизи посилається на таке рішення суду як на документ, в якому є фактичні дані, необхідні для проведення експертизи, то у цьому разі експерт при дачі висновку може послатись на таке рішення суду і розглядає викладені у ньому дані на рівні з іншими заданими слідчим вихідними даними для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" проведення судових експертиз у кримінальних та адміністративних справах державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України. У державних експертних установах НДІСЕ експертизи проводяться безкоштовно.

Від належної взаємодії між слідчим та експертом залежать вибір експерта для проведення експертизи, терміни її проведення та можливість призначення судами повторних експертиз. З метою уникнення зволікання в проведенні експертиз та належного виконання експертами своїх функцій, необхідно перед винесенням постанови про призначення експертизи погодити з експертом питання, які ставляться на його розгляд. У подальшому необхідно належним чином здійснювати супровід судового розгляду кримінальних справ про злочини у сфері оподаткування.В. о. заступника начальника
податкової міліції - начальника
Слідчого управління податкової
міліції ДПА України
полковник податкової міліції А. Яковинець

Вернуться в Dura lex sed lex. Юридическая консультация

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6