Новая упрощенна система: заявления, кодекс этики, FAQ и т.д.

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Новая упрощенна система: заявления, кодекс этики, FAQ и т.д.

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 30 дек 2011, 11:31

Уважаемые посетители сайта "Финансовый учет и аудит".

Вашему вниманию предлагается подборка материалов по применению новой упрощенной системы налогообложения.

Форма Заявления на единый налог на 2012 год и порядок его подачи в орган ГНС. Утверждены приказом Минфина от 20.12.2011 г. № 1675.

Кодекс этики плательщиков единого налога
Правда, не совсем понятно, зачем он нужен.

Часто задаваемые вопросы.

Азбука упрощенной системы налогообложения.
Книги доходов и расходов плательщиков единого налога. Утверждены приказом Минфина от 15.12.2011 г. N 1637.

Декларации плательщиков единого налога. Утверждены приказом Минфина от 21.12.2011 г. N 1688.

Упрощенная система налогообложения. Пресс - релиз Министерства финансов Украины.

Интернет-конференцияна тему: «Особенности применения упрощенной системы налогообложения физических лиц с 1 января 2012 года».

КВЭД

Образец заполнения заявленияИзображение
_________________
Закажите платную консультацию по телефону (050) 353-48-83

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Re: Новая упрощенна система: заявления, кодекс этики, FAQ и т.д.

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 04 янв 2012, 10:38

Чи може юридична особа перейти на спрощену систему оподаткування протягом звітного року?

Відповідь: Відповідно до пп. 298.1.4 п.298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цією главою.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Що є доходом для платника єдиного податку - юридичної особи?

Відповідь: Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п.292.3 ст.292 ПКУ).

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Що є доходом для платника єдиного податку – юридичної особи у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами?

Відповідь: Відповідно до п. 292.4 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Що є датою отримання доходу для платника єдиного податку - юридичної особи?

Відповідь : Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Які суми не включаються до складу доходу юридичної особи - платника єдиного податку?

Відповідь: Відповідно до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:
1) суми податку на додану вартість;
2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств;
7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ;
8 ) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;
10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному ПКУ.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Яким чином юридичні особи - платники єдиного податку ведуть облік доходів і витрат?


Відповідь : Відповідно до п.296.1 ст. 296 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 цього пункту. Платники єдиного податку четвертої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 ПКУ (пп. 296.1.3 п.296.1 ст. 296 ПКУ). Згідно із п.44.2 ст.42 ПКУ платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва_________________
Закажите платную консультацию по телефону (050) 353-48-83

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Re: Новая упрощенна система: заявления, кодекс этики, FAQ и т.д.

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 05 янв 2012, 14:44


Як оподатковується дохід фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку третьої групи, отриманий від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку та яка відповідальність застосовується до такого платника єдиного податку?

Відповідно до пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-IV із змінами та доповненнями (далі — ПКУ) до платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи належать фізичні особи — підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень. П. 291.5 ст. 291 ПКУ визначено перелік суб’єктів господарювання, які не можуть бути платниками єдиного податку.

Згідно із п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

2) 5 відсотків доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Також п. 293.4 ст. 293 ПКУ передбачено, що ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку третьої групи у розмірі 15 відсотків:

до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ;

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XIV ПКУ;

до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Ставка єдиного податку у розмірі 15 відсотків до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, ПКУ передбачена лише для платників першої та другої групи (пп. 2 п. 293.4 ст. 293 ПКУ). Відповідно до пп. 4 п. 299.15 ст. 299 ПКУ свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у випадку здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (п. 301.1 ст. 300 ПКУ).

Враховуючи вищенаведене, до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до третьої групи, застосовується ставка у розмірі 3 або 5 відсотків (залежно від того, яка ставка зазначена в свідоцтві платника єдиного податку). У разі якщо дохід отриманий від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до третьої групи, ще є доходом, отриманим від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, то до такого доходу застосовується ставка єдиного податку у розмірі 15 відсотків та свідоцтво такого платника єдиного податку анулюється органом ДПС в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності.

ДПА у Волинській області

По материалам Дебет кредит
_________________
Закажите платную консультацию по телефону (050) 353-48-83

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Re: Новая упрощенна система: заявления, кодекс этики, FAQ и т.д.

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 03 мар 2012, 11:05

«Единщик» превысил 300 тыс. грн — подлежит ли он регистрации плательщиком НДС?

ГНС по г. Севастополю информирует плательщиков единого налога в части применения ставок 3% и 5% единого налога и порядка регистрации в качестве плательщика НДС. Плательщики единого налога, применяющие ставку 5%, при превышении совокупных объемов поставки услуг (работ) за последние 12 календарных месяцев 300 тыс. грн, обязательной регистрации плательщиком НДС не подлежат.

При этом плательщики единого налога третьей и четвертой групп, которые применяют ставку 5% и осуществляют исключительно поставку услуг плательщикам НДС, объемы которых за последние 12 календарных месяцев совокупно превышают 300 тыс. грн, могут по собственному желанию зарегистрироваться плательщиками НДС и перейти на ставку единого налога в размере 3% с календарного квартала, следующего за кварталом, в котором объемы поставки услуг плательщикам НДС превысили 300 тыс. грн. Данная позиция изложена в письме ГНС Украины от 26.12.2011 г. №8362/6/15-2316).

Отдел взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС по г. Севастополю
_________________
Закажите платную консультацию по телефону (050) 353-48-83

Администратор
Аватар пользователя
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 14:59

Re: Новая упрощенна система: заявления, кодекс этики, FAQ и

Сообщение admin » 31 июл 2012, 11:33

Підприємець - платник єдиного податку має декілька торговельних точок. Чи повинен він вести книги обліку доходів та витрат по кожній торговельній точці?

Відповідь: Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість – ведуть облік доходів та витрат за спрощеною формою. Форма книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат, а також порядок їх ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2011 року №1637.

Ведення книг обліку доходів та витрат по кожному торговельному об’єкту законодавством не передбачено.


ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС


При заповненні податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи - підприємця необхідно зазначати лише КВЕД по яких здійснювалася робота протягом кварталу, чи всі, які зазначені в свідоцтві платника єдиного податку?


Відповідь: При заповненні податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи - підприємця в п.6 "Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді" необхідно зазначати номери згідно з КВЕД та назви видів діяльності згідно з КВЕД, за якими здійснювалась діяльність у звітному періоді.

ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС

Вернуться в Прочие налоги и сборы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1